Nowości:

20 luty 2018

Wyniki badań Pera!


Wczoraj otrzymaliśmy wyniki badań genetycznych naszego Pera - Slavinja PERUN.
Testy przepowadzane na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, USA wykazały, że Pero jest, zdrowy i nie jest nosicielem takich chorób jak:

Hiperurykozuria (Hyperuricosuria, HUU) - N/N
Hipomielinizacja (Hypomyelination, HYPM) - N/N
Rozszczep Rdzenia Kręgowego (Spinal Dysraphism, SD) - N/N